تبلیغات

عزیزانی که می خواهند وجوه خود را به مسجد تحویل دهند و یا کمک کار هیئت و مراسمات مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام باشند
می توانند از طریق شماره حساب حقوقی زیر که به نام مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد وجوهات
خود را به حساب مسجد واریز نمایند، که ان شاء الله مورد قبول حضرت حق واقع گردد.
شماره حساب بانک ملی
به نام مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام
0337175722003